Mitjans

Les monitores:

Mar (671 43 31 15) – Clara (638 12 76 70) – Quim (681 06 53 57) – Marc (644 97 64 75)

Correu electrònic: mitjans.esplai@gmail.com