INSCRIPCIÓ i QUOTES

– Descarregar inscripció:  Word: Inscripció-2019-2020

– Les signatures han de ser fetes a mà > no envieu les inscripcions per mail, doneu-nos-les impreses.

– Preu / trimestre: 50 €. Dos germans o més: 45 € cada un (en aquest cas, poseu-ho a la inscripció de cada un).

– Número de compte bancari: 1491 0001 29 2026289922 (Triodos Bank)
IBAN: ES82 1491 0001 2920 2628 9922
\r\n\r\n