INSCRIPCIÓ i QUOTES

Inscripció i declaració de responsabilitat: 

Format formulari: https://forms.gle/ZhLHaoGUfjgxLU3s7

Format PDF: Inscripció-2021-2022

Aquest any, com a mesura de prevenció contra la COVID-19, les inscripcions i declaracions de responsabilitat s’han d’entregar preferiblement en format digital. En cas d’haver-la fet mitjançant el PDF, a poder ser ens l’heu de fer arribar a través del nostre correu electrònic: bruixesibruixots@gmail.com

En cas que l’infant entri nou a l’esplai, heu d’enviar-nos la inscripció com més aviat millor. En uns dies us confirmarem si té plaça. En cas que hi hagués massa gent al grup, entraria en llista d’espera. Per tant en cas que hi hagués alguna baixa en aquest, l’infant podria accedir-hi.

El pagament es realitzarà en metàl·lic o per transferència (subjecta a comissions alienes a l’Esplai). Aquest es farà el primer dia d’esplai, un cop s’hagi confirmat la plaça de l’infant a l’esplai.

– Preu / trimestre: 50 €. Dos germans o més: 45 € cada un (en aquest cas, poseu-ho a la inscripció de cada un).

– Número de compte bancari: 1491 0001 29 2026289922 (Triodos Bank)
IBAN: ES82 1491 0001 2920 2628 9922
\r\n\r\n